ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง หมู่ที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง หมู่ที่ 3 รายบละเอียดเชิญดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบด้วย แบบ บก.01 ,ปร4+ปร5
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน