ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่น แสกนผ่าน QRCode หรือ กด👉🏻https://docs.google.com/f
  รายละเอียด :

  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน