ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงหารส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม (Fix it center) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร
  รายละเอียด :

  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน