เรื่อง : ถึงเวลา GO GREEN แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง
  รายละเอียด :

  

🚮 ถึงเวลา Go Green แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง
♻️ การแยกขยะให้ถูกถังช่วยให้ปริมาณขยะลดลง เพราะขยะบางชนิดยังสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะอีกด้วย
🌏 รู้อย่างนี้แล้ว ก่อนทิ้งขยะครั้งหน้าอย่าลืมทิ้งให้ถูกถังกันนะคะ
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน