ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน