ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประชาชนชาวตำบลท่าดี มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อบต.ท่าดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา -กระติกน้ำพร้อมน้ำแข็ง เพื่อใส่วัคซีน -ถุง/ถุงผ้าสำหรับใส่เข็ม ป้า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ต.ค. 2564
2 🤝ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ต.ค. 2564
3 ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ต.ค. 2564
4 วันพ่อแห่งชาติ
15
04 ต.ค. 2564
5 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.ย. 2564
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ก.ย. 2564
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ก.ย. 2564
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ก.ย. 2564
9 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ก.ย. 2564
10 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56