ข้อมูลอื่นๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ก.ค. 2564
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ก.ค. 2564
3 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำำบลปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 ก.ค. 2564
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 มิ.ย. 2563
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มิ.ย. 2563
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
18 มิ.ย. 2563
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ธ.ค. 2562
8 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า :