ถวายปณิธานความดี ปีมหามงคล
ลำดับคำถวายปณิธาน
คำถวายปณิธาน
ชื่อ - สกุล / หน่วยงาน
เมื่อ
1  
07 ม.ค 2560 : 08:27:27
2  
17 ก.พ 2559 : 01:09:07
3  
14 ก.พ 2559 : 04:45:03
4  
14 ก.พ 2559 : 12:53:28
5  
16 พ.ย 2558 : 11:09:06
6  
20 ส.ค 2558 : 12:08:03
7  
19 ส.ค 2558 : 10:18:32
8  
14 ส.ค 2558 : 06:59:08
9  
14 ส.ค 2558 : 02:01:50
10  
09 ส.ค 2558 : 03:00:43
11  
07 ส.ค 2558 : 04:39:56
12  
07 ส.ค 2558 : 04:35:46
13  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
22 ก.ค 2558 : 11:33:25
 
กำลังแสดงหน้า : 1